Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

 

Χρήστου Τζανερρίκου, Αρεοπαγίτη

Δημητρίου Τράγκα, Εφέτη

Χαράλαμπου Μαυρίδη, Εφέτη

Ευάγγελου Κασαλιά, Εισαγγελέα Εφετών

Χρήστου Παπαδήμα, Πρωτοδίκη

Σταματίας Γκαρά - Δημουλέα, Ειρηνοδίκη

 

Αθήνα 10-1-2018

 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

 

Τα μέλη της ομάδας μας εξαρχης, δηλαδή από την ψήφιση του νόμου 3898/16.12.2010  ΦΕΚ Α 211 "Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις" έχουμε ταχθεί σταθερά υπέρ των εναλλακτικων μορφών επίλυσης διαφορών "Διαμεσολάβηση, Δικαστική Μεσολάβηση" διότι επιφέρουν διπλό όφελος, ήτοι: α) ωφελούν τα μέρη, διότι η επίλυση της διαφοράς επέρχεται πολύ ταχύτερα και με πολύ μικρό κόστος ενώ και η απόφαση διαμορφώνεται σύμφωνα με τις θέσεις των μερών β) συμβάλλουν σημαντικά στην αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων και κατά συνέπεια στην επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης 

Φρονούμε ότι σε γενικές γραμμές το σχέδιο νόμου για τη διαμεσολάβηση κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι:

1) Καθιερώνει ως υποχρεωτική εναλλακτική μορφή επίλυσης διαφοράς την ιδιωτική Διαμεσολάβηση και όχι τη Δικαστική Μεσολάβηση. 

2) Καθιερώνει υποχρεωτική προσφυγή στη διαμεσολάβηση σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων, απόλυτα ανομοιογενών μεταξύ τους (π.χ. κοινόχρηστα- εμπορικά σήματα - δικαιόχρηση - οικογενειακές διαφορές – εργατικά- αυτοκίνητα) και χωρίς να προκύπτει κάποιο ασφαλές κριτήριο επιλογής τους.

3) Εξαιρούνται από την υποχρεωτική διαμεσολάβηση αυτοκινητικές διαφορές που εμπλέκουν σωματικές βλάβες ή θάνατο. Δεν λαμβάνεται καμία πρόνοια για την περίπτωση η αξίωση αφορά τόσο υλικές ζημίες, όσο και ηθική βλάβη

4) Η ένταξη της ιατρικής ευθύνης σε υποχρεωτική διαμεσολάβηση δικαιολογεί σοβαρό προβληματισμό λόγω του ιδιαίτερα τεχνικού χαρακτήρα των σχετικών διαφορών, της απουσίας οποιασδήποτε άξιας λόγου ιατρικής γνώσης των διαμεσολαβητών που είναι συνήθως δικηγόροι. Επιπλέον χωρίς ορατή σκοπιμότητα εδώ εντάσσονται ελλείψει οποιασδήποτε διάκρισης και οι περιπτώσεις αποζημίωσης από θάνατο ή σωματική βλάβη αντίθετα απ’ ό,τι στις πολύ απλούστερες συγκριτικά υποθέσεις των αυτοκινητικών διαφορών. Σημειώνεται ότι στην Ιταλία αποκλείσθηκαν τελικά οι αντίστοιχες διαφορές από την υποχρεωτική διαμεσολάβηση

5) Η καθιέρωση της υποχρέωσης με ενιαίο κόστος 250 € + ΦΠΑ κατ’ ελάχιστον ανεξάρτητα από την αξία του αντικειμένου της δίκης ως και ανεξάρτητα από την εξουσία διάθεσης του αντικειμένου δικαιολογεί προβληματισμό εξ απόψεως συμβατότητας προς το άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ. Στην Ιταλία υπό αντίστοιχες περιστάσεις το κόστος για την εισαγωγική συνεδρία δεν υπερβαίνει τα 50 €

6) Η τασσόμενη χρηματική ποινή είναι ιδιαίτερα υψηλή. Δεδομένου ότι ισχύει χωρίς διάκριση και στο Ειρηνοδικείο κινδυνεύει να θεωρηθεί αντισυνταγματική. Είναι επίσης δυσανάλογη (1.000- 5.000 €) σε σύγκριση με την ποινή τάξης του 205 ΚΠολΔ (έως 2.500 €) για προδήλως αβάσιμες αγωγές και παράβαση του καθήκοντος αληθείας που μπορούν να θεωρηθούν κατά πού πιο επιλήψιμες.

7) Σε αντίθεση με το άρθρο 12 του νόμου 3898/2010 όπου καθιερώνεται ότι ο διαμεσολαβητής αμοίβεται με ωριαία αντιμισθία για 24 κατά ανώτατο όριο ώρες στις οποίες περιλαμβάνεται και ο χρόνος προετοιμασίας του για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, το υπό ψήφιση νομοσχέδιο δεν ορίζει ανώτατο όριο απασχόλησής του.  

8) Υποβαθμίζει, κατά κάποιον τρόπο το ρόλο του δικηγόρου, αφού προβλέπει μόνον παράσταση «μετά» του διαδίκου, χωρίς να προκύπτει δυνατότητα παράστασης «δια», οπότε διαγράφεται σχεδόν βέβαιη η εμφάνιση προβλημάτων, ως προς την εκπροσώπηση – συμμετοχή αλλοδαπών διαδίκων, νομικών προσώπων, φυσικών προσώπων που είναι π.χ. κατάκοιτα ή κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                    Χρήστου Τζανερρίκου, Αρεοπαγίτη

                                                    Χαράλαμπου Μαυρίδη, Εφέτη

                                                    Ευάγγελου Κασαλιά, Εισαγγελέα Εφετών

                                                    Χρήστου Παπαδήμα, Πρωτοδίκη

                                                    Σταματίας Γκαρά - Δημουλέα, Ειρηνοδίκη

                                                                                              Αθήνα 17-6-2017

-------------------------------------------------------------------

  Για μία ακόμη φορά, το αυτοαποκαλούμενο ενωτικό Προεδρείο ή «το πιο ευφάνταστο κακόγουστο αστείο», όπως πολύ εύστοχα χαρακτηρίσθηκε από συναδέλφους, μας εξέπληξε με τον τρόπο που θέλησε να υπενθυμίσει την ύπαρξη του. Εξέδωσε την από 15-6-2017 ανακοίνωση με τίτλο: «Συνολική αποτίμηση του έργου της ΕΔΕ τη χρονιά που πέρασε», με το δεδομένο, όπως το ίδιο το Προεδρείο το αντιλαμβάνεται, ότι έχει επιλύσει όλα τα μείζονα προβλήματα του κλάδου μας (!!!), ώστε να χρειάζεται να κάνει τη δίκη του αποτίμηση.

   Ας δούμε λοιπόν τι πέτυχε: Ήδη, από τις αρχές του 2017, με την ισχύ του άρθρου 52 του Ν.4446/2016, συμμετέχουν, πλέον, δικηγόροι και όχι Δικαστικοί Λειτουργοί (Πρόεδροι Πρωτοδικών, Πρωτοδίκες και Ειρηνοδίκες), ως δικαστικοί αντιπρόσωποι, στις εκλογές των σωματείων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, αφού ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης μας Χαράλαμπος Σεβαστίδης και η Αναπληρώτρια Διαχείρισης Οικονομικών, Ακριβή Ερμίδου, όχι μόνο απέτυχαν παταγωδώς να αρθρώσουν κάποια σοβαρή επιχειρηματολογία, για να αποτρέψουν την ψήφιση της ως άνω διάταξης, αλλά έφτασαν στο σημείο, στις 14-12-2016 να μιλήσουν δημόσια, ενώπιον της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων, για ίδια ποσοστά διαφθοράς μεταξύ Δικαστών και δικηγόρων! Προφανώς έτσι αντιλαμβάνονται την προστασία της τιμής και του κύρους του Δικαστικού Σώματος. Με αυτόν τον τρόπο!

    Η μόνη «επιτυχία» του Προεδρείου ήταν η αποπομπή από το Δ.Σ. του πανηγυρικά εκλεγέντος Εισαγγελέα Εφετών Ευάγγελου Κασαλιά, με πρωτοφανείς αντικαταστατικές διαδικασίες, που σε καμία περίπτωση δεν αρμόζουν στα ήθη της Ένωσής μας, επικαλούμενοι ότι, κατά παράβαση της παρ. 7α του άρθρου 15 του καταστατικού της, ασκεί καθήκοντα σε υπηρεσία που υπάγεται στην εκτελεστική εξουσία, αντί, ως όφειλαν, να θέσουν το θέμα του συμβατού ή μη του τελευταίου ως μέλους του Δ.Σ. στην επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, όπου και μετά βεβαιότητας θα καταδεικνυόταν ότι ο Ευάγγελος Κασαλιάς ασκεί στην Ε.Υ.Π. καθήκοντα Εισαγγελικού Λειτουργού, έθεσαν το θέμα προς συζήτηση στο Δ.Σ., όπου και είχαν την πλειοψηφία.

    Δυστυχώς για το Προεδρείο, αλλά και για όλους τους Δικαστικούς Λειτουργούς μέλη της Ένωσης, καμία άλλη επιτυχία δεν είχε κατά το πρώτο έτος της θητείας του. Αντίθετα με τα όσα αναφέρουν στην αρχή της ανακοίνωσής τους τα μέλη του, ποτέ δεν τέθηκε θέμα ανάκτησης του χαμένου, όπως αναφέρουν, κύρους της Ένωσης, δεδομένου ότι ποτέ δεν χάθηκε το κύρος της από το προηγούμενο Προεδρείο. Ούτε, βέβαια, εσωστρέφεια υπήρξε, δεδομένου ότι, κατόπιν συνεχών επαφών του προηγούμενου Προεδρείου με ανώτατα στελέχη της εκτελεστικής εξουσίας και με το Προεδρείο της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών, εκδόθηκαν διεθνή ψηφίσματα υπέρ του δικαίου των θέσεών τους και ευοδώθηκαν όλα τα οικονομικής φύσεως αιτήματα των Δικαστικών Λειτουργών. Όσον αφορά δε τη διοργάνωση εκδρομών (υπό το μανδύα συνεδρίων) και τη διανομή φορητών υπολογιστών, πέραν του ότι δεν αντιλαμβανόμαστε για ποιό λόγο τα ανωτέρω συνιστούν εσωστρέφεια, τα μέλη του νυν Προεδρείου αφενός μετείχαν ασμένως στις εκδρομές, αφετέρου δεν αρνήθηκαν να παραλάβουν τους υπολογιστές, παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση, τους ντρόπιασε. Όσον αφορά δε τις 88 ανακοινώσεις και τα 20 δελτία τύπου που εξέδωσαν, εύλογα αναρωτιέται κανείς ποιό το αποτέλεσμά τους. Τους ευχόμαστε, μέχρι το τέλος της θητείας τους, να έχουν εκδώσει 1.000 ανακοινώσεις και 500 δελτία τύπου, αν αυτό τους ικανοποιεί. Όσον αφορά τη διοργάνωση της μεγαλύτερης Γενικής Συνέλευσης που επικαλούνται, με την οποία, όπως ισχυρίζονται, συσπείρωσαν όλους τους συναδέλφους, ας αναλογισθούν ότι στη Συνέλευση αυτή για πρώτη φορά δεν κάθισαν στο κέντρο της πρώτης σειράς των προσκεκλημένων η Πρόεδρος και η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, λόγω εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Υπουργείου Εσωτερικών (!) ενώ υπήρξε και ασεβέστατη συμπεριφορά στην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, γεγονός που προκάλεσε αλγεινή εντύπωση σε όλους τους συναδέλφους, όσο και στον Πρόεδρο της Ένωσης Εισαγγελέων, που αποχώρησε από τη Συνέλευση και εξέδωσε ανακοίνωση, καλώντας τους Εισαγγελείς να είναι μέλη μόνον της Ένωσης Εισαγγελέων, που τους εκπροσωπεί, όπως ανέφερε: «με σύνεση και μέτρο αρετής».     

   Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το σημερινό Προεδρείο της Ένωσής μας, πέραν της αποπομπής Κασαλιά, δεν έχει καμία άλλη επιτυχία να προβάλει. Τόσον η καταβολή του 50% των αναδρομικών όσο και η αναγνώριση του αφορολόγητου του 25% των αποδοχών μας, αλλά και η αναγνώριση της συνταγματικής βάσης του μισθολογίου μας, μετά την έκδοση των υπ΄ αριθ. 88 και 89/2013 αποφάσεων του Μισθοδικείου, οφείλονται αποκλειστικά στα Προεδρεία της τετραετίας 2012 - 2016 και, ειδικότερα, στις άμεσες, καίριες και αθόρυβες ενέργειες της τότε Προέδρου της Ένωσης και νυν Προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλής Θάνου - Χριστοφίλου, γεγονός που όλοι οι συνάδελφοι γνωρίζουν και αποδέχονται. Ο ρόλος του «ενωτικού» Προεδρείου», που έκλεισε ένα έτος  θητείας, δεν είναι να θεωρεί ότι επιτελεί το έργο του με το να εκδίδει ανακοινώσεις, να τις αριθμεί, να διοργανώνει εκδρομές, να διοργανώνει επιστημονικές ημερίδες και να καρπώνεται προσπάθειες και επιτυχίες άλλων προσώπων. Αντίθετα, είναι ο εντοπισμός, η καταγραφή και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των καθημερινών, δύσκολων και πολυσύνθετων προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι δικαστικοί λειτουργοί σε όλη την επικράτεια. Ας επιτελέσουν το έργο που τους ανατέθηκε και ας αφήσουν, επιτέλους, τις στείρες, κενές και άνευ σημασίας ανακοινώσεις, που ουδέν έχουν να συνεισφέρουν στην καθημερινότητα του Έλληνα Δικαστή, που μοχθεί νυχθημερόν, πάνω από στοίβες δικογραφιών.  Τέλος, το αν η θητεία τους κατά τη χρονιά που πέρασε είναι ουσιαστική, μεστή και πετυχημένη, θα το κρίνουν όλοι οι συνάδελφοι και όχι οι ίδιοι για τους εαυτούς τους. Ας μη ξεχνάμε, άλλωστε, πως το σημαντικότερο είναι να λύνεις το πρόβλημα που υπάρχει, αθόρυβα, χωρίς βαρύγδουπες δηλώσεις και όχι να το ανακοινώνεις.

    Σας υποσχόμαστε - και αυτό αποτελεί δέσμευση - ότι θα αγωνιζόμαστε πάντοτε για τα δίκαια αιτήματα του κλάδου μας και την αποτελεσματική επίλυσή τους, λέγοντάς σας, πάντοτε, την αλήθεια.

 

(Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το άρθρο)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Αθήνα, 12 Ιουνίου 2017

 

Θέμα:  Η επετειακή εκδήλωση του Αρείου Πάγου

 

 

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017, η επετειακή εκδήλωση για τα 182 χρόνια από την επανασύσταση του Αρείου Πάγου στην νεώτερη Ελλάδα (1835-2017).

Στην εκδήλωση συμμετείχε ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός Δικαστών και Εισαγγελέων από τα Δικαστήρια της Αθήνας και του Πειραιά (άνω των 350 ατόμων). Η Εκκλησία εκπροσωπήθηκε από τον εκπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου και Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου του, Αρχιμανδρίτη κ. Χρυσόστομο και από τους Μητροπολίτες Νικαίας και Πειραιώς. Παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. Σάρλης, εκπροσωπώντας τον Υπουργό κ. Κοντονή, ο οποίος απουσίαζε στο Λουξεμβούργο. Επίσης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Λεβέντης, ο Υφυπουργός Μεταφορών κ. Μαυραγάνης, ο Βουλευτής κ. Θεοφύλακτος, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής. Επίσης, παρευρέθηκε όλη η ηγεσία της Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας κ. Σακελλαρίου, η Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κα Θεοτοκάτου και ο Αντεπίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Τόλης, η Γενική Επίτροπος των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κα Φουντουλάκη, καθώς και ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σισιλιάνος. Οι Προϊστάμενοι όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών Αθήνας και Πειραιά, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, λόγω απουσίας στις Βρυξέλλες του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Την εκδήλωση ετίμησαν, επίσης, αντιπροσωπεία Δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου,  με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Νικολάτο και ο Γενικός Εισαγγελέας κ. Κληρίδης, και η Πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου της Λευκωσίας κα Παπαθωμά-Καλλιγέρου, Αντιπροσωπεία Ανωτάτων Δικαστών από το Ακυρωτικό Δικαστήριο (Cour de Cassation) της Γαλλίας και από τη Γενική Εισαγγελία της Γαλλίας, η Αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Σλοβακίας, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών. Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημόπουλος, η Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής Αθηνών κα Καλλινίκου και πολλοί καθηγητές της Νομικής Σχολής. Η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης κα Παπασπύρου, καθώς και επίτιμοι Πρόεδροι, Εισαγγελείς και Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, οι εκδότες κ.κ. Αντώνιος και Ηλίας Λιβάνης,  ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας και γνωστοί δημοσιογράφοι. Χαιρετισμό απηύθυνε, επίσης και ο Πρόεδρος της Ένωσής μας κ. Γεώργιος Σακκάς, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ενώ την εκδήλωση συντόνιζε η Γενική Γραμματέας της Ένωσής μας κα Μαρία Παπασωτηρίου, Αρεοπαγίτης.

    Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, στην αρχή της ομιλίας της ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους και τους συμμετέχοντες Δικαστικούς Λειτουργούς για την παρουσία τους. Στην κυρίως ομιλία της έκανε ιστορική αναδρομή στο θεσμό του Αρείου Πάγου κατά την αρχαιότητα από τους Μυθικούς χρόνους, την κλασσική εποχή, τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο και στο δεύτερο κεφάλαιο της ομιλίας της αναφέρθηκε στην ανασύσταση του Αρείου Πάγου στη νεώτερη Ελλάδα, το έτος 1835 και στη σημερινή του μορφή και λειτουργία.

    Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου χειροκροτήθηκε θερμά από όλους τους παρισταμένους, τους οποίους ευχαρίστησε στο τέλος της ομιλίας της για τη στήριξη, για την αγάπη και για την εκτίμηση, με την οποία την περιέβαλαν (Ολόκληρη η ομιλία της Προέδρου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου (www.areiospagos.gr), όπως επίσης και η ομιλία της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, η οποία αναφέρθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαχρονικά από το έτος 1835 έως σήμερα και στο τέλος της ομιλίας της παρουσίασε τη Μουσική Χορωδία «Επανοφώς», με την επωνυμία «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για τους αποφυλακισθέντες συνανθρώπους μας, οι οποίοι καταχειροκροτήθηκαν από το ακροατήριο, ερμηνεύοντας τραγούδια των Θεοδωράκη, Λοΐζου, Χατζηδάκη κ.λπ.

    Την επόμενη ημέρα (Σάββατο 10 Ιουνίου 2017) οι προσκεκλημένοι Δικαστές των ξένων χωρών επισκέφθηκαν το Δικαστικό Μέγαρο του Αρείου Πάγου, όπου αντηλλάγησαν και αναμνηστικά δώρα και στη συνέχεια ξεναγήθηκαν συνοδευόμενοι από την Πρόεδρο και  την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου, στο χώρο της Ακρόπολης. Οι ξένοι προσκεκλημένοι, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά τους για τη διοργάνωση και για τη φιλοξενία, υπογράμμισαν τη σημασία των διεθνών αυτών επαφών μεταξύ των Δικαστών.

    Η εκδήλωση αυτή, κατά γενική αναγνώριση, προσέθεσε τόσο στο κύρος του Αρείου Πάγου και των Λειτουργών του, όσο και στην εικόνα του Αρείου Πάγου στις Ευρωπαϊκές σχέσεις του, τις οποίες έχουν αναβαθμίσει η Πρόεδρος και η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Η μεγάλη συμμετοχή στην εκδήλωση, παρά τις κακόβουλες προσπάθειες ολίγων ατόμων, απέδειξε για άλλη μία φορά, ότι οι προσπάθειές τους αυτές πέφτουν στο κενό και ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης (Πρόεδρος και Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) απολαμβάνουν την εκτίμηση και το σεβασμό των συναδέλφων τους για τη μακρόχρονη άψογη σταδιοδρομία τους στο Δικαστικό Σώμα και ότι δεν τις αγγίζουν ορισμένα πικρόχολα σχόλια ορισμένων (και περιέργως των ιδίων πάντοτε προσώπων).

 

                Εκ του Γραφείου Τύπου

                    Της Ενώσεως Ανωτάτων και Ανωτέρων

                      Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

της 16ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

                                                              

Δημήτριος Τράγκας, Εφέτης

Χαράλαμπος Μαυρίδης , Εφέτης 

Χρήστος Παπαδήμας, Πρωτοδίκης

Σταματία ΓκαράΔημουλέα, Ειρηνοδίκης

                                                                     

    Αθήνα 17-12-2017 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας, που διεξήχθη το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017, αρμόζει ο χαρακτηρισμός "απαξιωμένη", χαρακτηρισμός που της δόθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των παραβρεθέντων σ΄ αυτήν συναδέλφων. Και τούτο γιατί, αφενός μεν ο μόνος αρχηγός πολιτικού κόμματος που παρέστη ήταν ο αρχηγός της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης (όλα τα άλλα κόμματα έστειλαν εκπροσώπους) ενώ, επίσης, δεν παραβρέθηκε ούτε ένας από τους διατελέσαντες Προέδρους του Αρείου Πάγου και τους διατελέσαντες Προέδρους της Ένωσης, προφανώς γιατί δεν έλαβαν πρόσκληση, ως επιβάλλεται, γεγονός όλως απαράδεκτο. Περιέργως πως παραβρέθηκαν τρεις (3) διατελέσαντες Εισαγγελείς του Αρείου Πάγου (Δημόπουλος, Σανιδάς, Γκουτζαμάνη). Παρά το γεγονός της έλλειψης αρχηγών κομμάτων, το πανηγυρικό μέρος διήρκεσε μέχρι τις 14:00, περίπου, παρά τις δεσμεύσεις των μελών του Προεδρείου πριν τις τελευταίες αρχαιρεσίες ότι θα περικοπεί δραστικά.

Όσον αφορά το κυρίως μέρος της Συνέλευσης, στο οποίο προήδρευσε όπως και στην περσινή Συνέλευση ο Πρόεδρος Εφετών κύριος Αλέξανδρος Σάββας, τίποτε ιδιαίτερο δεν έλαβε χώρα, πλην της ομιλίας της Προέδρου Εφετών και πρώτης επιλαχούσας των τελευταίων αρχαιρεσιών κυρίας Θωμαϊτσας Πατρώνα, η οποία προέτρεψε τους συναδέλφους να μην ψηφίσουν στις επερχόμενες αρχαιρεσίες όποιον συνάδελφο κατέλθει υποψήφιος και δεν μετέχει σε μία από τις τρεις ομάδες του Προεδρείου, γιατί είναι διαπλεκόμενος. Έλαβε άμεση απάντηση από την αμέσως επόμενη ομιλήτρια κυρία Αφροδίτη Σακελλαροπούλου, Ειρηνοδίκη Πατρών, η οποία την κάλεσε να κατονομάσει όποιον συνάδελφο θεωρεί διαπλεκόμενο γιατί άλλως, όπως είπε, θα αναρωτιόμαστε όλοι μήπως εννοεί οποιονδήποτε από εμάς. Τέλος, στην αποφώνησή του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Χριστόφορος Σεβαστίδης επανέλαβε την περσινή του εμφάνιση, καταφερόμενος κατά πάντων όσοι αντιτίθενται στις απόψεις του Προεδρείου.

Να είμαστε γεροί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και να παραβρεθούμε του χρόνου σε μία Συνέλευση που να αποπνέει σύμπνοια και χαρά και που να μην έχει καμία σχέση με τη φετινή!  

 

   
 

Πρόεδρος Αρείου Πάγου

Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου

 
 
   
 

Εισαγγελέας Αρείου Πάγου

Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου

 
 
   
 

Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης

κ. Παπαγγελόπουλος

 
 
   
 

Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης

κ. Σάρλης

 
 
   
 

Πρόεδρος Ένωσης Ανωτάτων και Ανωτέρων Δικαστών και Εισαγγελέων

κ. Σακκάς-Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου

 
 
   
 

Γενική Γραμματέας Ένωσης Ανωτάτων και Ανωτέρων Δικαστών και Εισαγγελέων

κα Παπασωτηρίου-Αρεοπαγίτης

 
 
   
 

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά

κ. Σταματογιάννης

 
 
   
 

Αντιπροσωπεία Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου

 
 
   
 

Αντιπροσωπεία Ανωτάτου Δικαστηρίου Γαλλίας

 
 
   
 

 

 
 
   
 

 

 
 
   
Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπουλος, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου κα Δημητρίου-Βασιλοπούλου, Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Σακελλαρίου, Πρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου κα Θεοτοκάτου, Γενική Επίτροπος Τακτικών Δικαστηρίων κα Φουντουλάκη, Αντεπίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου κος Τόλης, Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών κ. Μαυραγάνης, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Σάρλης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κ. Σταματογιάννης  
   

Πρύτανης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημόπουλος, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής Αθηνών κα Καλλινίκου, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών κ Φλογαϊτης (δεξιά προς αριστερά)

Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ «ΕΝΩΤΙΚΟΥ» ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΜΑΣ

Των μελών:

Χρήστου Τζανερρίκου, Προέδρου Εφετών

Χαράλαμπου Μαυρίδη, Εφέτη

Ευάγγελου Κασαλιά, Αντεισαγγελέα Εφετών

Χρήστου Παπαδήμα, Πρωτοδίκη

Σταματίας Γκαρά – Δημουλέα, Ειρηνοδίκη

Αθήνα 19-12-2016

Στις 12-12-2016 κατατέθηκε στη Βουλή Σχέδιο Νόμου των Υπουργείων Οικονομικών, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το άρθρο 52 του οποίου προβλέπει ότι αντιπρόσωποι της δικαστικής Αρχής στις αρχαιρεσίες συνδικαλιστικών οργανώσεων, επιμελητηρίων, συνεταιρισμών, σωματείων και λοιπών ενώσεων προσώπων, διορίζονται, πλέον, αποκλειστικά Δικηγόροι και όχι Δικαστικοί Λειτουργοί, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, από την ψήφιση του Ν. 1264/1982.

Ενώ όλες οι λοιπές δικαστικές Ενώσεις εκπροσωπήθηκαν η κάθε μία από τον Πρόεδρό της (που είναι όλοι Ανώτατοι Δικαστές και Εισαγγελείς), αντίθετα, την Ένωσή μας εκπροσώπησαν στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, στις 14-12-2016, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 16 του καταστατικού της Ένωσής μας, αφού μόνο σε περίπτωση κωλύματος όλων των άλλων μελών του Προεδρείου θα εδικαιολογείτο η εκπροσώπηση αυτή, ο κύριος Χαράλαμπος Σεβαστίδης – Εκπρόσωπος Τύπου (μη μέλος του Προεδρείου), Πρόεδρος Πρωτοδικών και η Ειρηνοδίκης Ακριβή Ερμίδου - Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Διαχείρισης Οικονομικών (άραγε με ποια λογική, τη στιγμή που τα μέλη του Προεδρείου επαίρονται για την αυστηρή προσήλωσή τους στις διατάξεις του καταστατικού;). Οι τελευταίοι, εκπροσωπώντας το Προεδρείο, υποστήριξαν, αρχικά, ότι το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας εξασφαλίζουν μόνον οι Δικαστές και όχι οι δικηγόροι, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν εχθρικό κλίμα και να δεχθούν έντονη φραστική επίθεση από όλους τους Βουλευτές – μέλη της Επιτροπής, οπότε ο εκπρόσωπος της Ένωσής μας εδήλωσε κατά λέξη τα εξής: « ….Δεν υπήρχε καμία μομφή για το χαρακτήρα, για την ακεραιότητα και το ήθος των Δικηγόρων. Ούτε ξεχωρίζουν οι Δικαστές γιατί είναι πιο έντιμοι. Είναι ο μέσος όρος, όπως σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, ίδια αναλογία έντιμων και ανέντιμων υπάρχουν παντού και στους Δικηγόρους και στους Δικαστές. ΞΕΚΑΘΑΡΑ». Πρότεινε δε, ο ίδιος συνάδελφος, στον αρμόδιο Υπουργό να αντιμετωπιστεί το ζήτημα ενιαία και, όπως με το άρθρο 52 αποκλείονται οι Δικαστές από τις αρχαιρεσίες συνδικαλιστικών οργανώσεων, επιμελητηρίων, συνεταιρισμών, σωματείων και λοιπών ενώσεων προσώπων, με το δεδομένο ότι αυτά είναι «δευτερεύοντα» καθήκοντα, έτσι θα πρέπει άμεσα να καταργηθούν όλες οι διατάξεις εκείνες που προβλέπουν τη συμμετοχή Δικαστικών Λειτουργών και σε άλλες επιτροπές (αμειβόμενες και μη), όπως Επιτροπές Ασύλου, Πειθαρχικά Συμβούλια, Πειθαρχικές Επιτροπές ΕΠΟ, Επιτροπές Προμηθειών κ.α.

Αντί, λοιπόν, το Προεδρείο να υπερασπίσει, με σοβαρά επιχειρήματα, τα δικαιώματα των συναδέλφων και, ειδικά, του πρώτου βαθμού, που άμεσα πλήττονται από τον αποκλεισμό τους από τις αρχαιρεσίες σε σωματεία, τουναντίον, έστειλε, ως εκπροσώπους του στην Βουλή τους παραπάνω συναδέλφους οι οποίοι, όχι μόνον δεν επέτυχαν θετικό αποτέλεσμα αλλά, με αυτά που υποστήριξαν δημιούργησαν πολύ αρνητικές εντυπώσεις για την εκπροσώπησή της Ένωσής μας.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ένωσης, όμως, σαν να μην έφτανε αυτό, υπέπεσε και σε άλλο ατόπημα. Αφενός μεν δεν συνήνεσε, ως όφειλε, στην επιβολή παραβόλου στα αιτήματα εξαιρέσεως των Δικαστών – τα οποία έχουν λάβει, τον τελευταίο καιρό, κυριολεκτικά, μορφή πλημμυρίδας – αφετέρου δε εξέφρασε αντιρρήσεις για την επιβολή παραβόλου στα αιτήματα αναβολών από τους διαδίκους, για να εισπράξει την αυτονόητη απάντηση από τον αρμόδιο Υπουργό ότι γίνεται κατάχρηση του δικαιώματος τόσον της αίτησης εξαίρεσης όσο και του αιτήματος αναβολής από πλευράς των διαδίκων και ότι θα περίμενε, επικρότηση αυτής της θέσης. Στην αιτίαση δε του Εκπροσώπου Τύπου της Ένωσης ότι η επιβολή παραβόλου δείχνει «δυσπιστία» στον Δικαστή, ο αρμόδιος Υπουργός απάντησε ότι: «κάνετε δίκη προθέσεων και όχι μόνο δεν εκφράζεται δυσπιστία στον Έλληνα Δικαστή αλλά, αντίθετα, με τον τρόπο αυτό τον προστατεύουμε, δοθέντος δε και του ότι το παράβολο αφορά μόνον το παραδεκτό του αιτήματος αναβολής».

Τα συμπεράσματα δικά Σας Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι!!!

Επιβεβαιωνόμαστε και πάλι σε όσα ήδη έχουμε καταγγείλει, ότι, δηλαδή, το δήθεν ενωτικό Προεδρείο είναι ανεπαρκές για να υπερασπιστεί το κύρος και τα συμφέροντα των συναδέλφων και αντί να ασχολείται με τα σοβαρά ζητήματα, που απασχολούν το Δικαστικό Σώμα, έχει αναγάγει σε μείζον ζήτημα την ίδρυση της νέας Ένωσης, δίνοντας την εντύπωση ότι η αντιπαράθεση με αυτήν αποτελεί το μόνο καθήκον και τον μοναδικό σκοπό του.

Του Χρήστου Τζανερρίκου, Αρειοπαγίτη,

μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ότι τον τελευταίο καιρό εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, με αφορμή δικαστικές αποφάσεις κυρίως  ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, επιδόθηκαν ανεπίτρεπτα, δημόσια και κατ' εξακολούθηση σε δυσμενή σχολιασμό τους. Μ' αυτό τον τρόπο (ακόμη και με μαντινάδες) εκδήλωσαν την αντίθεσή τους στη δικαστική κρίση, διότι, κατά την άποψη τους, αυτή ήταν ασύμβατη με το τρέχον κυβερνητικό πρόγραμμα ή με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, το οποίο, επίσης κατά την άποψη τους, αυθεντικά εκπροσωπούν, σηματοδοτώντας παράλληλα και το επιθυμητό γι' αυτούς αποτέλεσμα αναλόγων κρίσεων στο μέλλον.

Το φαινόμενο όμως αυτό δεν είναι καινούριο στη χώρα μας. Μια περιήγηση στο παρελθόν μπορεί να επιβεβαιώσει τέτοιου είδους παρεμβάσεις- επιθέσεις κατά της Δικαιοσύνης (της εκτελεστικής εξουσίας, των πολιτικών κομμάτων, καθώς και άλλων, άτυπων εξουσιών) ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του '80 και μέχρι σήμερα. Αυτές οι ασύμβατες με το δημοκρατικό μας πολίτευμα παρεμβάσεις, κατα καιρούς και μέχρι πρόσφατα, αποκρούσθηκαν και καταγγέλθηκαν δημόσια, και ορθώς, όπως έπρεπε, με ανακοινώσεις όλων των Δικαστικών Ενώσεων, των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας κ.λπ.

Στις 23/7/2017, με αφορμή δημοσίευμα κυριακάτικου φύλλου αθηναϊκής εφημερίδας αναφερόμενο σε πρώην υπουργό Δικαιοσύνης και, μεταξύ άλλων, στον Α' αντιπρόεδρό της, το Γραφείο Τύπου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) εξέδωσε ανακοίνωση, εξαπολύοντας επίθεση, όχι κατά το συντάκτη του δημοσιεύματος, όπως θα ήταν αναμενόμενο, αλλά κατά της κυβέρνησης συνολικά, με το γνωστό, σ' όσους το διαβάσαν, περιεχόμενό της. Το κείμενο αυτό, που, κατά την άποψή μας, δεν προσιδιάζει καθόλου στο μέτρο, το ύφος, τη φρασεολογία, της παραδόσεις ευπρέπειας, σοβαρότητας και υπευθυνότητας που χαρακτηρίζουν τα μέλη του δικαστικού σώματος, το οποίο εκπροσωπούν συνδικαλιστικά οι συντάκτες του, θα μπορούσε ενδεχομένως ν' αποτελέσει ανακοίνωση γραφείου Τύπου πολιτικού σχηματισμού. Δεν ήταν τυχαίο, άλλωστε,ότι με αφορμή αυτό προκλήθηκε οξεία πολιτική αντιπαράθεση. Ενδεικτικά, σταχυολογούμε: Παραλληλισμό της κατάστασης που επικρατεί εδώ με τις επιθέσεις που δέχεται η Δικαιοσύνη στην τουρκία και την Πολωνία από τις κυβερνήσεις τους. Λειτουργία πρακράτους. Ενώ (προφανώς, για την αποδυνάμωση του κύρους και την απαξίωση της εκτελεστικής εξουσίας) εισάγεται, μάλλον για πρώτη φορά σε κείμενο Δικαστικής Ένωσης, ο δείκτης δημοσκοπικών ποσοστών (άγνωστης δημοσκοπικής πηγής), ο οποίος έτσι αναβαθμίζεται -επικίνδυνα για την λειτουργία των θεσμών- σε μέτρο και όριο σεβασμού της μίας εξουσίας από την άλλη  αλλά και της καθεμίας εξ αυτών από τους πολίτες μας. 

Κατόπιν αυτών, τα μέλη της Ένωσης που δεν ανήκουμε στην σύνθεση του προεδρείου θεωρήσαμε καθήκον μας, ως εκ της ιδιότητάς μας αυτής, να διαχωρίσουμε τη θέση μας και να εκδώσουμε αυθημερόν ανακοίνωση, επισημαίνοντας τα παραπάνω άτοπα (κυβερνητικές παρεμβάσεις - ύφος και περιεχόμενο ανακοίνωσης Ένωσης), κάνοντας ταυτόχρονα έκκληση για επίδειξη ψυχραιμίας και σοβαρότητας.

Εν κατακλείδι, πρέπει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες δικαστές, οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειονότητα επιτελούν άψογα το καθήκον τους υπό δυσμενέστατες εργασιακές συνθήκες, για τις οποίες ευθύνονται οι εκάστοτε εκτπόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, που συνηθίζουν άκριτα να σχολιάζουν αποφάσεις τους, δεν επηρεάζονται και δεν πρέπει να επηρεάζονται από τέτοιες απόπειρες παρεμβάσεων, απ' οποιαδήποτε πλευρά κι αν προέρχονται, οι οποίες, βέβαια, δεν τελεσφορούν και πέφτουν στο κενό. Άλλωστε, η ανεξαρτησία του κάθε λειτουργού, όπως και η ελευθερία του κάθε ατόμου, είναι πρωτίστως "εσωτερική" του υπόθεση.

 Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στην εφημερίδα "Νέα Σελίδα" στις 30.07.2017

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Κατά την παρέμβασή μου στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση της ΕΔΕ ανακοίνωσα εις επήκοον όλων των παρισταμένων, την παραίτησή μου από την θέση του αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε. και την πρόθεσή μου να ζητήσω την διαγραφή μου από την Ε.Δ.Ε.. Την σχετική αίτηση υπέβαλλα εγγράφως στο Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε. στις 13-12-2016.

Πριν εξηγήσω τους λόγους της αποχωρήσεώς μου, αισθάνομαι την ανάγκη να απολογηθώ στους συναδέλφους που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους κατά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες. Ζητώ την κατανόησή τους για την κίνησή μου αυτή.

Κατά την Γενική Συνέλευση το κλίμα που επικράτησε ήταν άκρως πολωτικό και διχαστικό και την ευθύνη φέρει ακεραία το Διοικητικό Συμβούλιο, γνωστό και ως "ενωτικό προεδρείο".

Συμμετέχοντας στις αρχαιρεσίες του 2014 και του 2016 ως ανεξάρτητος υποψήφιος, κατέβαλλα με τις μικρές μου δυνάμεις την προσπάθεια να αναδειχθούν φλέγοντα θέματα του κλάδου μας όπως λ.χ. τα κωλύματα εντοπιότητας (δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο), ο εξορθολογισμός της αιτιολογίας της δικαστικής αποφάσεως με σκοπό την ταχύτητα στην απονομή της Δικαιοσύνης, η απλοποίηση των δικαστικών διαδικασιών, η βελτίωση-κατά το δυνατόν-των συνθηκών εργασίας και φυσικά η κατοχύρωση του συνταγματικώς κατοχυρωμένου μισθολογίου μας. Η "κατάκτηση" θέσης στο Δ.Σ. δεν αποτέλεσε ποτέ αυτοσκοπό μου.

Έτσι έλαβα μέρος κατά την Γενική Συνέλευση με όλη την καλή πίστη, προκειμένου να αναδειχθούν και να συζητηθούν τα ζητήματα που πραγματικά μας απασχολούν.
Αντί να γίνει αυτό, το Προεδρείο θεωρώντας ότι η κατάληψη της προεδρίας αποτελεί "τρόπαιο" και όχι ευθύνη, επιδόθηκε σε πρωτοφανείς επιθέσεις κατά των μελών της "μείζονος αντιπολιτεύσεως", ασχημόνησε σε βάρος της Προέδρου του ΑΠ κ. Βασιλικής Θάνου καθώς και σε βάρος του Προέδρου της Ενώσεως Εισαγγελέων κ. Δημήτρη Ασπρογέρακα. Έτσι μετά το πέρας της ομιλίας της κ. Προέδρου του Α.Π., ο Γενικός Γραμματέας της ΕΔΕ κ. Σαλάτας απευθύνθηκε με άκρως υποτιμητικό ύφος προς την κ. Πρόεδρο αναφέροντας ότι "αυτή είναι η τελευταία συνέλευση που θα λάβει μέρος ως εν ενεργεία δικαστική λειτουργός". Αλήθεια, τι παράδειγμα διδόταν σε νεότερους συναδέλφους, βλέποντας τον κ. Σαλάτα να απευθύνεται στην ίδια την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου κατ' αυτόν τον τρόπο;
Το ίδιο έγινε και με τον Πρόεδρο της Ενώσεως Εισαγγελέων, τον Εισαγγελέα Εφετών κ. Δημήτρη Ασπρογέρακα ο οποίος αν και προσκλήθηκε προκειμένου να απευθύνει χαιρετισμό εκ μέρους της Ενώσεως Εισαγγελέων, τελικώς δεν του επετράπη να μιλήσει από του βήματος της Γενικής Συνελεύσεως.
Στη Γενική Συνέλευση κυριάρχησε επίσης το "ζήτημα του κ. Κασαλιά". Εάν δηλαδή ο κ. Κασαλιάς ως αποσπασμένος στην ΕΥΠ είχε ή όχι "κώλυμα" να μετέχει ως τακτικό μέλος του ΔΣ και αν καλώς ή κακώς το Προεδρείο τον απέπεμψε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επειδή πρέπει να λέγεται όλη η αλήθεια, θα θυμίσω, ότι ο νυν πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. κ. Σεβαστίδης κατά την Γενική Συνέλευση του 2013 εξέφρασε την άποψη ότι ο κ. Λυμπερόπουλος είχε κώλυμα συμμετοχής στο ΔΣ της ΕΔΕ, λόγω του ότι ήταν αποσπασμένος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον κ. Σεβαστίδη να συμπράξει τελικώς με τον κ. Λυμπερόπουλο προκειμένου να συγκροτηθεί το νέο Δ.Σ. της ΕΔΕ με τον ίδιο ως Πρόεδρο.
Έγινε αναφορά και στην ίδρυση της Ενώσεως Ανωτάτων και Ανωτέρων Δικαστών και Εισαγγελέων. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι κατά το άρθρο 12 του Συντάγματος, οι Έλληνες -άρα και οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι- έχουν το δικαίωμα όπως συνιστούν σωματεία. Αποτελεί λοιπόν στοίχημα η απήχηση ή όχι της εν λόγω δικαστικής ενώσεως.
Κυριάρχησε επίσης το ζήτημα της αυξήσεως του ορίου ηλικίας της αποχωρήσεως των Δικαστικών Λειτουργών από την ενεργό υπηρεσία. Ασχέτως του αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με αυτήν την θέση, θεωρώ προσωπικά ότι το ζήτημα είναι καθαρά νομικό και σε νομικά ζητήματα χωρούν πλείστες ερμηνείες και διαφωνίες ακόμη. Όμως οι διαφωνίες επί νομικών ζητημάτων, δεν μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για προσωπικές επιθέσεις.
Αυτά ήταν εν κατακλείδι τα θέματα που κυριάρχησαν στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για τα κωλύματα εντοπιότητας, την αιτιολογία των δικαστικών αποφάσεων, τον εξορθολογισμό των δικαστικών διαδικασιών, τις συνθήκες υπό τις οποίες εργαζόμαστε όλοι, το γεγονός ότι πολλοί νέοι συνάδελφοι υπηρετούν μακριά από τις οικογένειές τους, συντηρώντας μάλιστα -εν μέσω κρίσης- δύο σπίτια. Αντιθέτως ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΕΔΕ κ. Σεβαστίδης ανέφερε με έμφαση μάλιστα ότι η Ένωση δεν θα συμπαραστέκεται πλέον σε πειθαρχικώς διωκόμενους συναδέλφους! Η Ένωση, η οποία υποτίθεται ότι εκπροσωπεί όλους μας, ως άλλος Πόντιος Πιλάτος θα "νίπτει τας χείρας της"...
Περαιτέρω όταν άρχισαν οι παρεμβάσεις των συναδέλφων-ομιλητών, το Προεδρείο δεν επέτρεψε ούτε καν την άσκηση κριτικής. Έτσι αφαίρεσε εκών-ακών, τον λόγο από την προηγούμενη Πρόεδρο της ΕΔΕ, Εφέτη κ. Μαργαρίτα Στενιώτη, από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών κ. Κ. Βουλγαρίδη και από τον κ. Χαράλαμπο Μαυρίδη, Εφέτη.
Εγώ λαμβάνοντας τον λόγο, κατά την παρέμβασή μου ανέφερα ότι κατέχομαι από λύπη και στενοχώρια διότι αντί να ασχολούμαστε με τα πραγματικά προβλήματα του κλάδου, ασχολούμαστε με τυπολατρικά ζητήματα, όπως λ.χ. τα κωλύμματα συμμετοχής ή όχι στο ΔΣ της ΕΔΕ κλπ. Ανέφερα χαρακτηριστικά ότι πριν από ένα περίπου μήνα και οι Γερμανοί Συνάδελφοι είχαν Γενική Συνέλευση. Θέματα (ενδεικτικά): 1) Το ζήτημα της απραξίας των Υπουργών Δικαιοσύνης σε θέματα που αφορούν τους δικαστές και η ανάγκη διορισμού 2000 δικαστών και εισαγγελέων, 2) Η εξειδίκευση των δικαστών ως ζήτημα εμπέδωσης της δικαιοσύνης 3) Η εντατικότερη συμμετοχή των Δικαστών στο κοινωνικό γίγνεσθαι 4) Το δικαστικό μισθολόγιο. Δυστυχώς μας χωρίζουν ακόμη "έτη φωτός"...
Με βάση τα παραπάνω, μου είναι πλέον αδύνατο να παραμένω μέλος μιας δικαστικής ενώσεως, το Προεδρείο της οποίας αναλίσκεται, σε άσκοπες διαμάχες με την "μείζονα αντιπολίτευση" ενεργώντας "εκκαθαρίσεις" προς διασφάλιση της πλειοψηφίας, αντί ως υπεύθυνο όργανο να εργάζεται για τα πάγια αιτήματα του κλάδου μας και να επαγρυπνεί για τα ζητήματα που απασχολούν όλους μας. Έτσι δεν μου απέμεινε άλλη επιλογή, από την αποχώρηση από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.
Κλείνω με την ευχή, οι συνάδελφοι που επέλεξαν το συγκεκριμένο Προεδρείο να μην χρειαστεί να το μετανοιώσουν.
Εύχομαι σε όλους και σε όλες, καλές γιορτές !
Δημήτριος Ζιγκόλης
Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

       

 

Χρήστου Τζανερρίκου, Αρεοπαγίτη

 

Χαράλαμπου Μαυρίδη, Εφέτη

 

Ευάγγελου Κασαλιά, Εισαγγελέα Εφετών

 

Χρήστου Παπαδήμα, Πρωτοδίκη

 

Σταματίας Γκαρά - Δημουλέα, Ειρηνοδίκη

Αθήνα 23-7-2017

 

 

         Με θλίψη παρακολουθούμε, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα όσα γράφει (και δεν πράττει) το δήθεν ενωτικό Προεδρείο της Ένωσής μας, με αποκορύφωμα το δελτίο τύπου, που εξέδωσε σήμερα το Γραφείο Τύπου, με ύφος που σε καμία περίπτωση δεν αρμόζει σε Ένωση Δικαστικών Λειτουργών και Εισαγγελέων, το οποίο εκδόθηκε ερήμην μας και, φυσικά, δεν συνυπογράφουμε, με αφορμή το οποίο ξέσπασε έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Στο σημείο που έχουν φθάσει τα πράγματα, είμαστε υποχρεωμένοι, με αίσθημα ευθύνης απέναντι, πρωτίστως, στους συναδέλφους, να υπενθυμίσουμε στο Προεδρείο ότι σκοπός του είναι να υπερασπίζεται αποτελεσματικά το κύρος της Δικαιοσύνης και των Λειτουργών της απέναντι σε όποιον προσπαθεί να το τρώσει, εμπεδώνοντας το σεβασμό και την εμπιστοσύνη όλων στη Δικαστική Λειτουργία και όχι να γίνεται μέρος του πολιτικού προβλήματος της Χώρας, όπως στην προκειμένη περίπτωση.

 

         Οι ανεπίτρεπτες ευθείες βολές, που δέχθηκε, ως μη όφειλε, τις τελευταίες ημέρες η Δικαιοσύνη από κυβερνητικούς και άλλους, γραφικούς πλέον παράγοντες, με αφορμή συγκεκριμένες δικαστικές αποφάσεις και δη Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας, δεν νομιμοποιούν το Προεδρείο της Ένωσης να υπερβαίνει τον προαναφερόμενο σκοπό του και να θέτει τη Δικαστική Λειτουργία στο μέσο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχουμε θέσει πολλές φορές μέχρι σήμερα το Προεδρείο προ των ευθυνών του, πλην όμως η αυταπόδεικτη ανεπάρκειά του δεν του επιτρέπει να αντιληφθεί ότι η Ένωσή μας πρέπει ν’ αποτελεί φωνή σύνεσης, σοβαρότητας και σωφροσύνης, με αποφυγή ακραίων και υπερβολικών δηλώσεων (Τουρκία και Πολωνία), όπως εν προκειμένω, με αποτέλεσμα να έχει εκπέσει του σεβασμού όλων.

 

          Καλούμε το Προεδρείο της Ένωσής μας, έστω και τώρα, να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και του σκοπού του, υπερασπιζόμενο, ως έχει καθήκον, στο ακέραιο το κύρος της Δικαιοσύνης και των Λειτουργών της, με πειστικά επιχειρήματα, ευπρέπεια και ήθος, χωρίς να μετέρχεται ύφος και φρασεολογία, απάδουσα και κατώτερη του κύρους της και του θεσμού που εκπροσωπεί.

Ο λόγος που εκφώνησε ο Εφέτης Χαράλαμπος Μαυρίδης στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης της 10-12-2016

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Έχω την τιμή να απευθύνομαι σήμερα σε σας, και ως μέλος της ομάδας του Προεδρείου, που την τετραετία 2012 - 2016, υπό την καθοδήγηση της νυν Προέδρου του Αρείου Πάγου, κυρίας Βασιλικής Θάνου – Χριστοφίλου, πέτυχε όχι μόνο την επαναφορά του μισθολογίου μας στα επίπεδα του 2012 αλλά και την διασφάλισή του. Με καίρια δε παρέμβαση της κυρίας Προέδρου επετεύχθη η άμεση εφαρμογή της υπ΄ αριθ. 89/2013 απόφασης του Μισθοδικείου, με την έκδοση των υπ΄ αριθ. 1147/2016 και 1161/2016 εγκυκλίων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Σήμερα θα μου επιτρέψετε να πρωτοτυπήσω. Πριν από οτιδήποτε, όμως, θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου, που βλέπω τόσες και τόσους από εσάς στην ετήσια Γενική Συνέλευσή μας. Και η προσέλευσή σας με χαροποιεί, διότι, αν θέλετε, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι παρά τις όποιες διαφωνίες μας, υπάρχει έμπρακτο ενδιαφέρον όλων μας για τα κοινά μας προβλήματα καθώς επίσης και αγωνία και ελπίδα για την επίλυσή τους, κι αν όχι όλων, κάποιων, έστω, από αυτά, των πιο σημαντικών.

Είπα στην αρχή ότι θα πρωτοτυπήσω. Και αυτό θα κάνω, γιατί, ίσως, θα περιμένατε από εμένα έναν λόγο παραταξιακό ή καθαρά συνδικαλιστικό. Τουναντίον! Πρέπει να σας πω ότι όλοι όσοι έχουν εκλεγεί από εσάς και σας εκπροσωπούν στο Δ.Σ. είναι άξιοι, ικανοί και μαχητικοί, όσον αφορά την προάσπιση των συμφερόντων μας. Τους τιμώ και τους σέβομαι. Και όλοι όσοι μετέχουμε στο μόλις έξι (6) μηνών νέο Δ.Σ. μαχόμαστε για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας μέσα από δύσκολες εργασιακές συνθήκες. Όλοι αγωνιζόμαστε για να υπηρετήσουμε την Πολιτεία και τον πολίτη. Το γεγονός ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις ή κάνουμε διαφορετικές αναγνώσεις στον τρόπο επίλυσης των υπαρχόντων και τρεχόντων θεμάτων, δεν σημαίνει, τουλάχιστον από μέρους μου, και θέλω να πιστεύω και από άλλα μέλη του Δ.Σ., ιδία δε αυτών του Προεδρείου, ότι η αντιπαράθεσή μας είναι σε προσωπικό επίπεδο, αλλά, αντίθετα, ότι η όποια διαφωνία είναι μέσα στα πλαίσια της επίλυσης του εκάστοτε θέματος.

Θα επαναλάβω ότι αποστολή όλων των μελών του Δ.Σ. είναι η προσπάθεια βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών των συναδέλφων μας, με την ενίσχυση του εξοπλισμού τους και την προσπάθεια ελάφρυνσης των οικονομικών τους βαρών, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό. Κινούμενος σ΄ αυτό το μήκος κύματος, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι δεν μπόρεσα ακόμη να αντιληφθώ τη σκοπιμότητα της απόφασης του νέου Προεδρείου να μην εξασφαλίσει κάποια χορηγία, αντίστοιχη με την περσινή των 1.500 Η/Υ.

Και όχι μόνον δεν υπήρξε πρόβλεψη κάλυψης της συγκεκριμένης χορηγίας από οποιονδήποτε άλλον οργανισμό ή φορέα, αλλά αποφασίσθηκε ο αποκλεισμός οποιασδήποτε άλλης, απόφαση που με βρίσκει κάθετα αντίθετο. Αλήθεια, η συγκεκριμένη απόφαση σε τι ακριβώς βοηθά την καθημερινότητα του Δικαστή; Δεν τολμώ να διανοηθώ ότι κριτήριο λήψης της συγκεκριμένης απόφασης από τους συναδέλφους που ψήφισαν υπέρ αυτής ήταν η ανησυχία τυχόν επηρεασμού της δικαστικής κρίσης κάποιων συναδέλφων για την εκδίκαση τυχόν υπόθεσης του συγκεκριμένου ή οποιουδήποτε χορηγού. Διότι, αλίμονο στον ηθικό που είναι ηθικός γιατί δεν μπορεί να είναι ανήθικος και αλίμονο στον τίμιο που είναι τίμιος γιατί δεν μπορεί να είναι άτιμος. Ως στόχοι του νέου Δ.Σ., πρέπει να τεθούν εκείνα τα μέσα που θα διευκολύνουν τη μεταφορά, την επικοινωνία και τον εξοπλισμό των Δικαστών με τα απαραίτητα για την εργασία τους εργαλεία, με προτεραιότητα, φυσικά, στα νεότερα μέλη του Σώματος, τα οποία χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη. Για παράδειγμα, περιορισμός των εξόδων αεροπορικής μεταφορά, μέσω της εξασφάλισης μειωμένων εισιτηρίων για τους συναδέλφους που υπηρετούν μακριά από τον τόπο διαμονής τους.

Σε αυτό το σημείο, επιτρέψτε μου να σας αναφέρω μια αγαπημένη μου φράση, η οποία είναι: «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ». Και εξηγούμαι: Θα ήμουν προκατειλημμένος εάν αρνιόμουν να συνεργαστώ με οποιονδήποτε που, παρά το ότι επιλέγει διαφορετικό με εμένα δρόμο, με βρίσκει, όμως, σύμφωνο στον τελικό προορισμό, που εν προκειμένω είναι η δημιουργία και η διατήρηση ενός περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο ο Δικαστής θα μπορεί να λειτουργεί απερίσπαστος, ανεξάρτητος και ανεπηρέαστος. Και θα ήμουν κυριολεκτικά αιθεροβάμων αν πίστευα ότι όλοι οι δρόμοι, ανεξαιρέτως, οδηγούν στον ίδιο προορισμό. Έχοντας, λοιπόν, κατά νου όλα αυτά, θα ήθελα να αναφερθώ στη νέα Ένωση Ανωτέρων και Ανωτάτων Δικαστικών Λειτουργών. Ως μέλος του Δ.Σ. της Ένωσής μας είμαι σε θέση να αντιληφθώ τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να καταδικάσω στη συνείδησή μου ανθρώπους που θέλουν να μάχονται για την αντιμετώπιση των ίδιων προβλημάτων και για την προάσπιση των ίδιων ιδανικών. Ενδεχομένως να βρισκόμουν απέναντι αν δεν σκεφτόμουν και προβληματιζόμουν για τα αληθινά αίτια της δημιουργίας της νέας Ένωσης, αλλά αυτή είναι μία λογική που δεν ασπάζομαι και μία στρατηγική που δεν ακολουθώ. Και στο τέλος – τέλος, ειλικρινά δεν βλέπω το λόγο, για τον οποίο πρέπει να σταθούμε απέναντι στους Ανώτατους Δικαστές. Κατ΄ εμέ, καταδικαστέοι είναι όσοι επιθυμούν να κόψουν τα φτερά των άλλων και όχι όσοι θέλουν να πετάξουν!!

Ένα επόμενο θέμα, στο οποία θα ήθελα να στρέψουμε την προσοχή μας είναι η αναγκαία αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των Δικαστικών Λειτουργών. Ως προς την υποστήριξη του απαραίτητου αυτής, θέλω να τονίσω τον μέσο όρο ηλικίας συνταξιοδότησης των συναδέλφων μας στην Ε.Ε., την οποία φυσικά και ορθώς χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα, επειδή είμαστε ζωτικό κομμάτι αυτής και επιλέγουμε την εναρμόνιση και τον συγχρονισμό με αυτήν. Είναι, θα έλεγα, φανερό, αν όχι σε όλους, στους περισσότερους, ότι η αύξηση του προσδόκιμου ορίου ζωής και, γενικότερα η βελτίωση των συνθηκών μέσα στις οποίες μεγαλώνει ένας άνθρωπος, έχει ως επακόλουθο τη διεύρυνση του ορίου της παραγωγικής του ηλικίας. Θα έπρεπε, λοιπόν, να δίνεται η δυνατότητα σε όποιον νιώθει τις δυνάμεις του ακμαίες να παραμένει στο Σώμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όποιος θέλει να αποσυρθεί στα σημερινά όρια να στερείται αυτής της δυνατότητας. Και τούτο δεν το προτείνω εγώ για πρώτη φορά ούτε είναι αδύνατον να θεσμοθετηθεί ακόμη και υπό το ισχύον συνταγματικό πλαίσιο, αλλά το έχουν προτείνει έγκριτοι συνταγματολόγοι, τοποθετούμενοι δημοσίως.

Το ίδιο ισχύει και για την αιτιολογία των αποφάσεων, όπου, φυσικά, δεν είναι μόνο δική μου πρόταση, αλλά έχει ειπωθεί, επίσης από έγκριτους συνταγματολόγους, που έχουν εκφρασθεί δημοσίως, οι απόψεις των οποίων είναι αναρτημένες, μεταξύ άλλων, και στην ιστοσελίδα «ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ», όπου στο ίδιο υφιστάμενο συνταγματικό πλαίσιο, με μεταβατικό νόμο, μπορεί να οριοθετηθεί – προσδιορισθεί, η έννοια της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, όπως αυτή ασαφώς, αορίστως και γενικώς ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 93 του Συντάγματος.

Απευθυνόμενος προς όλους εσάς, κυρίως, όμως, προς τους νέους συναδέλφους, που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους και χρειάζονται κάθε δυνατή βοήθεια, να ενημερώσω ότι στην υπό αναμόρφωση ιστοσελίδα «ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ» θα έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν, μεταξύ άλλων, και υποδείγματα αποφάσεων κάθε αντικειμένου.

Καταλήγοντας αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλώ να είστε δραστήριοι και να εξελίσσεστε, να ακούτε και αφουγκράζεστε, να εμπνέετε και να απαιτείτε. Και αν πέτυχα το στόχο που έθεσα στον εαυτό μου όταν έγραφα αυτή την ομιλία, ο καθένας έχει να κερδίσει κάτι, σκεπτόμενος το κομμάτι που του αναλογεί σε αυτήν. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗ ΜΟΙΡΑ ΜΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ, ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΙΔΑΝΙΚΑ!!

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ!!

Login

Who's online

We have 22 guests and no members online