ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 της Σταματίας Γκαρά – Δημουλέα, Ειρηνοδίκη Α’ τάξης

 υποψήφιας για μέλος του ΔΣ

 με την ομάδα του Προέδρου Εφετών κ. Χρήστου Κατσιάνη

 

Οι θέσεις που εκφράζονται από ορισμένους συνυποψήφιους Ειρηνοδίκες ότι η κατά την άποψή τους αναμενόμενη στο μέλλον συρρίκνωση της ύλης των Ειρηνοδικείων, θα προκαλέσει κατάργηση οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών, θεωρώ ότι είναι πολύ πρόωρη και συγχρόνως ανεδαφική.

 Και τούτο διότι δε μπορεί κανείς να επικαλείται ότι η μείωση της δικαστικής ύλης είναι δυνατόν να έχει ως συνέπεια την κατάργηση οργανικών θέσεων, αφού κάτι παρόμοιο δεν έχει συμβεί στο παρελθόν. Επιπλέον κατά τις δύο τελευταίες δικαστικές χρονιές έχει ξεπεραστεί το ανώτατο όριο της εφικτής χρέωσης υποθέσεων ανά Δικαστή με ταυτόχρονη αύξηση της δυσκολίας και της πολυπλοκότητας των υποθέσεων που εκδικάζονται.

 Επιδίωξη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕ ήταν πάντοτε η μείωση του φόρτου εργασίας των Δικαστικών Λειτουργών και η άμεση πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων.

 Επομένως, η κινδυνολογία αυτή δεν έχει καμία βασιμότητα και δημιουργεί αδικαιολόγητη ανησυχία και αναστάτωση στους συναδέλφους Ειρηνοδίκες που τους διαβεβαιώνουμε ότι όχι μόνο δεν θα καταργηθούν οι οργανικές θέσεις μετά την αποχώρηση των συναδέλφων λόγω ορίου ηλικίας , αλλά θα καλύπτονται τα κενά τους άμεσα από τον υπάρχοντα πίνακα επιτυχόντων Ειρηνοδικών για την εύρυθμη λειτουργία των Ειρηνοδικείων στα οποία εκκρεμεί μεγάλος αριθμός υποθέσεων προς εκδίκαση .

 Ως προς το θεσμό της διαμεσολάβησης και της δικαστικής μεσολάβησης, η θέση της ομάδας μας είναι εξ αρχής ότι  μπορεί να συνεισφέρει στην αποσυμφόρηση της δικαστηριακής ύλης, αλλά η υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης θα έπρεπε να  περιορισθεί σε μικρότερο εύρος υποθέσεων (π.χ. υλικές ζημιές εξ αυτοκινήτων, διατροφές, διαφορές κοινοχρήστων κλπ) και σε πρώτο στάδιο, να εφαρμοσθεί πιλοτικά για ορισμένο χρονικό διάστημα (διετία ή και τριετία), όπως έγινε στην Ιταλία και στη Γαλλία.

 Σε κάθε περίπτωση, η πάγια θέση της ομάδας μας είναι ότι πριν κάνουμε οποιαδήποτε πρόταση οφείλουμε να ανταλάσσουμε απόψεις και να ζητούμε τη γνώμη των συναδέλφων, οι οποίοι επηρεάζονται από τις συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις και όχι να προτείνουμε χωρίς προηγουμένως να λαμβάνουμε υπόψη τις θέσεις τους, όπως έπραξε το απερχόμενο Προεδρείο, προτείνοντας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να υπαχθούν στα Ειρηνοδικεία τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια.

  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

  

Σταματία Γκαρά – Δημουλέα, Ειρηνοδίκης Α’ τάξης

Login

Who's online

We have 7 guests and no members online